• Avdelingsdirektør Johan Mjaaland i Statens vegvesen Region Sør mener det er riktig å bygge firefelts vei mellom Søgne og Vigeland før Søgne får firefelts vei til Kristiansand. FOTO: Kjartan Bjelland

To felt til Søgne - fire felt til Vigeland

Veivesenet prioriterer firefelts vei mellom Søgne og Vigeland foran Kristiansand og Søgne. — Uforståelig, sier ordfører Johnny Greibesland (Sp) i Sogndalen.