40 000 svindelbrev fra Spania hver uke

Spansk politi mener 40 000 svindelbrev sendes fra Spania til Europa og USA hver uke.