• OMSTRIDT DEMNING: Lonandammen ligger langs riksvei 9 på Stemmen i Vennesla. Gjennom 100 hundre år har den regulert vannføringen i Høievassdraget. Ettersom Vennesla kommune igjen sier nei til å overta dammen, vil nå Høie eiendom søke om rivingstillatelse. Får de ja, vil det bety at Lonavannet tappes og vil stå tilbake som en diger sølepytt. FOTO: Frode Lindblom

- Dette er Høie sitt ansvar!

Politikerne i Vennesla er provosert over "tilbudet" fra Høie eiendom AS om å overta dette damanlegget. Nå vil Høie rive dammen.