• MÅ TRIKSE: Klinikksjef Nina Iversen må trikse med legestillinger for å få til et døgntilbud om slagbehandling i Arendal. Her er hun avbildet på styremøte i Sørlandet sykehus i vinter, med styreleder Peder Olsen (t.v.) og direktør Jan Roger Olsen i bakgrunnen. FOTO: Steinar Vindsland

Uferdige legespesialister skal behandle slagpasienter

Leger som ikke er ferdig utdannet spesialister skal ta seg av slagpasienter ved Sørlandet sykehus Arendal.