• VIKTIG: Kaldvellstemmen beskrives av NVE som en verdifull og kulturhistorisk viktig dam. FOTO: Hans Jacob Brekke

Kaldvellstemmen valgt blant 6000

NVE har plukket ut Kaldvellstemmen i Lillesand som en historisk viktig og verdifull dam.