• OPPSIGELSER: Det var en trykket stemning på Borgestadklinikken Loland torsdag. Her er det klinikksjef Andreas Løge og koordinerende tillitsvalg Gro Berit Straum som samtaler om at så mange som 20 ansatte må gå. FOTO: Odd Inge R. Uleberg

20 må gå fra Lolandsheimen

Omlag 20 ansatte mister jobben ved Borgestadklinikken Loland i Vennesla. Færre rusmisbrukere skal hjelpes ved institusjonen.