• BROSTRID: Jernbaneverket vil akkurat som Statens vegvesen, ha fjernet den gamle broa bak. Fylkesutvalget i Vest-Agder ser på sin side at det utredes å bruke begge broene til en framtidig europavei ut av Kristiansand sentrum. FOTO: Tore André Baardsen

Jernbaneverket vil rive gamlebroa

Jernbaneverket støtter Statens vegvesen som vil rive den gamle broa over jernbanen ved Gartnerløkka, og er dermed på kollisjonskurs med Rom Eiendom som er NSB sitt datterselskap.