• REFSER LEGER: Pasient- og brukerombudene for Sørlandet, Eli Gotteberg (t.v.) i Aust-Agder og Gunhild Solberg i Vest-Agder, mener legene er nødt til å ta seg bedre tid. Hvis ikke går det på pasientsikkerheten løs. FOTO: Jon Anders Skau

- Legehastverk forsinker behandlingen

Pasientombudene i begge Agder-fylkene mener for mange fastleger har for dårlig tid til pasientene, og at det gir feildiagnoser og forsinket behandling.