• Knut Kjørkleiv er Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap sin ekspert i FNs beredskapsteam for krisesituasjoner på Filippinene. FOTO: Jarle R. Martinsen

På vei til Filippinene

Knut Kjørkleiv fra Søgne reiser til Filippinene for å bistå FNs beredskapsteam i katastrofeområdene med samband og koordinering av hjelpemannskaper.