• BETENKTE: Frps Tor Utsogn (t.v.) og Høyres Hans Otto Lund (nummer to fra høyre) mener profilen på skolen i Kristiansand er for sosial. Bildet er tatt under et møte i regi av helse- og sosialetaten på Scandic hotell torsdag. Til høyre sitter Beate Helland (uavhengig), mens Wenche Tronstad (H) sitter til høyre for Utsogn. Foto: Kjartan Bjelland

Vil endre på «koseskolen»

Frp mener skolen i Kristiansand i for stor grad er en «koseskole» og Høyre mener den er for sosial. Nå vil partiene gå gjennom hele skolestrukturen for å få gjennomført endringer.