- Bred enighet om ikke å gi tilbakevirkende kraft

I et svar til de Baneheia-ettelatte viser Justisdepartementet til at prinsippet for statens voldsoffererstatning er at skadevolder skal betale erstatning til ofrene. Når skadevolder er ukjent eller ute av stand til å gjøre opp for seg, trer staten inn og betaler voldsoffererstatning.