• KJØPER: Lillesand kommune har gjort avtale om å overta denne eiendommen ved Dypvannskaia. FOTO: Hans Jacob Brekke

Kommunen sikrer seg strandeiendom

Lillesand kommune har inngått avtale om kjøp av en tomt på Kokkenes til 10 millioner kroner.