• Det hvite bygget til venstre blir selve butikken, mens de to grønne lagerhallene til høyre skal romme trelast. FOTO: Reidar Kollstad

Åpner byggsenter i Randesund

Fire venndøler etablerer Byggi Randesund.