ARENDAL: — Det er bevilget millionbeløp til prosjekter og forsøk som går over flere år, men styret får i altfor liten grad mulighet til å evaluere prosjektene underveis, mener Gjerde.Bygdeutviklingsstyret i Aust-Agder har hånd om millionene som finnes i det Bygdeutviklingsfondet. Styret består av fylkesutvalget og tre representanter for landbruksnæringene. I siste møte var samtlige 11 styremedlemmer sterkt kritiske til Kirsebærprosjektet.Trass i at prosjektet ble karakterisert som mislykket, bevilget styret nye 100.000 kroner for å følge opp de magre resultatene som er oppnådd. Det var snakk om å redde stumpene.Ove Perry Gjerde (H) stemte mot den nye bevilgningen. Han mener at når prosjektet viser seg å være mislykket så er det helt feil å fortsette å bevilge store beløp for å se om noe kan reddes.- Når det gjelder støtte til driftsbygninger og andre tiltak der det er snakk om enkeltbevilgninger, er tilbakerapportene gode nok. Men ikke på de store prosjektene som går over flere år, der synes jeg det blir for dårlige tilbakemeldinger, sier Ove Perry Gjerde som mener at kirsebærprosjektet er et godt eksempel i så måte.(May 14 1999 7:57AM)