KRISTIANSAND: Fylkesordføreren mener det er godt dokumentert at kommuneøkonomien nå er svak. Han viser spesielt til økte pensjonskostnader, dyre lønnsoppgjør og underfinansierte reformer.— Det er umulig å leve med det som mange kaller «svarteperspill» i det lange løp. Dette øker mistilliten hos befolkningen mot politikk generelt og mot politikere spesielt. Det må nå kreves bedre samsvar mellom pålagte oppgaver og økonomi, sa Thore Westermoen i sin årstale til fylkestinget i Vest-Agder. Torbjørn Witzøe