• Det er dimensjoner over svømmehallutbyggingen i Vennesla. Til venstre, øverst, kan du se restene etter det gamle bassenget. Inngangen til garderobene i Venneslahallen er revet. Der det er mest armering (til høyre) kommer det nye bassenget.

Om få dager støypes bunnplata

15 mann jobber hardt for å få alt klart i bunnen av svømmmehall-tomta. 28. april skal til bunnplata støypes.