• De fleste kandidatene til nytt bispedømmeråd vil ikke at mennesker av samme kjønn gifter ser. I fjor ble Margaret Knutson Aase og Helle Knutson Aase nektet å gifte seg i kirken i Greipstad. De ble viet på Ernst Hotel FOTO: Jon Anders Skau

Flest mot homoekteskap

Ti av 18 kandidater til nytt bispedømmeråd sier nei til likekjønnede ekteskap. — Det vitner om god bredde, sier rådets leder, Jan Olav Olsen.