• Gunnar Stubseid har fått Aust-Agder fylkes bygningsvernpris 2014. Her er han med fela, som han er mest kjent for. Han sitter foran huset til den gamle spelemannen Olav Heggland. FOTO: Johs. Bjørkeli

Bygningsvernpris til Gunnar Stubseid

Han er mest kjent som spelemann, men nå har Gunnar Stubseid fått Aust-Agder fylkes bygningsvernpris for 2014.