• Miljørettet helsevern har ansvar for at Helsedirektoratets veileder om utendørskonserter blir fulgt opp. Nå blir det støymåling under torsdagskonserten kommende sommer. FOTO: Torstein Øen

- Ikke fritt fram å bråke i byen

Miljørettet helsevern forlanger at Sommer på Torvet-arrangøren dokumenterer at musikken ikke går på helsa løs i nabolaget.