• Arne Haven i grenda Lia i Mandal vil miste hele gården (i bakgrunnen) når nye E 39 kommer. Veien vil gå tvers gjennom eller like ved tunet hans. Han håper på et raust oppgjør for gården sin. FOTO: Jarle R. Martinsen

Han mister gård og grunn

Arne Haven vil miste huset og gården sin når nye E 39 kommer. Totalt må opp til 15 boliger rives for å gi plass til veien.