• Antall trafikkdøde på Sørlandet sank i fjor sammenlignet med 2012, stikk i strid med utviklingen nasjonalt. Her fra dødsulykken i Søgne i oktober. FOTO: Vegard Nekstad

Ni omkom på Agder-veiene

Ni av de 191 som døde på norske veier i fjor, omkom på sørlandsveiene.