• - Vi går inn i et digitalt samfunn som vil være fullstendig annerledes, og en omfattende kommunereform er helt nødvendig, sier fylkesordfører Bjørgulv S. Lund. FOTO: Torstein Øen

- 100 kommuner er fornuftig

— Det har vært snakk om å komme ned mot 100 kommuner, og det tror jeg er et fornuftig tall.