• - Lokale entreprenører har oppfordret oss til å se på anbudsrutinene, sier Jostein Mellemstrand, leder av kontrollutvalget i Songdalen. Derfor skal innkjøp av tjenester innen bygg og anlegg sjekkes av revisjonen. FOTO: Espen Sand

Vil granske anbudsrutiner i kommunen

Etter tips fra lokale entreprenører vil kontrollutvalget sjekke alle kommunale innkjøp de siste fem årene.