- Sånn skal vi ikke gjøre

Heimevernet innrømmer at det var en feilvurdering å ta med seg våpen på Biltema.