• Luftambulansen søker her etter mennesker i raset som har gått i Nomelandsfjellet i Valle. FOTO: Johs Bjørkeli

Stort steinras i Valle

Lørdag formiddag gikk det et større steinras i Valle. Det har ikke blitt gjort funn av personer i området.