• På Bornes Camping er flere av campingvognene godt skjult bak hytter og spikertelt. Reglene praktiseres som det er midlertidige innretninger. FOTO: Anders Martinsen

Frykter brann på tettbygde campingplasser

Campingplasser på Sørlandet setter campingvogner med påbygde spikertelt og hytter tre-fire meter fra hverandre til tross for at loven sier åtte meter. Brannvesenet er bekymret.