I denne boligen i Lyngdal ble en 44 år gammel mann drept 31. juli i fjor. En 21 år gammel kamerat er dømt for drapet. I denne boligen i Lyngdal ble en 44 år gammel mann drept 31. juli i fjor. En 21 år gammel kamerat er dømt for drapet. Foto: Jarle R. Martinsen

21-åring dømt for drap

En 21 år gammel mann er i Lister tingrett dømt for drapet på en 44 år gammel mann i Lyngdal i fjor.

LYNGDAL: 21-åringen er dømt til tvungen psykisk helsevern etter at han drepte kameraten sin i fjor.

Han har hele tiden erkjent å ha begått drapet.

Mannen var tiltalt for å ha drept en 44 år gammel marokkansk statsborger i Lyngdal 31. juli i fjor sommer, og straffesaken mot ham pågikk fra 27. mars til 30. mars i år. Den 44 år gamle mannen ble drept med 60 saksestikk.

Psykotisk

De sakkyndige i rettssaken konkluderte med at 21-åringen var psykotisk da han drepte kameraten.

– Etter bevisføringen, premissene for de sakkyndiges konklusjoner og psykiater Gunnar Johannessens muntlige redegjørelse for retten, fremstår det som høyst sannsynlig at tiltalte var psykotisk i rettspsykiatrisk forstand da handlingen i tiltalen ble begått, opplyses det i dommen.

Var venner

De to hadde vært venner siden 2015. Både påtalemyndigheten og forsvarer Sveinung Søndervik Johnsen har ment at tiltalte var utilregnelig og derfor ikke kunne dømmes til fengsel.

Etter drapet har den 21 år gamle mannen vært innlagt på psykiatrisk avdeling.

For å idømme en person tvungen psykisk helsevern må det blant annet antas å være nærliggende fare for at vedkommende på nytt vil begå et alvorlig lovbrudd som krenker eller utsetter andres liv, helse eller frihet for fare.

– Retten kommet til at det er nærliggende fare for at tiltalte vil begå et nytt alvorlig voldslovbrudd dersom han igjen skulle bli psykotisk i tilsvarende grad som han var i da drapet skjedde. Følgelig vil risikoen for nye tilsvarende psykoseepisoder stå sentralt ved rettens samlede farevurdering, konkluderte tingretten med.

En 21 år gammel mann fra Sudan er dømt for drap. Fra venstre: Statsadvokat Beate Rullestad-Jansen, tingrettsdommer Robert Versland og forsvarer Sveinung Søndervik Johnsen i Lister tingrett. Foto: Erlend Olsbu