Firma hugget ned 148 trær på privat eiendom

148 trær ble hogd ned av Altiskog AS på Magnus Heldals tomt i forbindelse med utbygging i Lillesand. Nå må de betale 250.000 kroner i erstatning.