Hunsøya Park er tidenes byggeprosjekt i Vennesla. Tore Gustav Drivenes og God Driv planlegger kjøpesenter med 40 butikker og over 500 leiligheter på øya. Det skal investeres over to milliarder kroner. Hunsøya Park er tidenes byggeprosjekt i Vennesla. Tore Gustav Drivenes og God Driv planlegger kjøpesenter med 40 butikker og over 500 leiligheter på øya. Det skal investeres over to milliarder kroner. Foto: Rambøll

KrF støtter ordføreren: – Sier vi ja til kjøpesenter på Hunsøya, sier vi også ja til å legge ned sentrum