• Ved Ungdomsenheten i Bjørgvin fengsel, kan ungdommen sone fram til den dagen de fyller 18 år. FOTO: Kjartan Bjelland

– Vi har ikke det forsterkede tilbudet for de over 18

Kriminalomsorgsdirektoratet deler de ansatte ved Ungdomsenhetens bekymring for hvor ungdommene skal plasseres når de fyller 18 år.