Barne- og likestillingsminister Linda Hofstad Helleland roser prosjektet Likestilt Arbeidsliv. Barne- og likestillingsminister Linda Hofstad Helleland roser prosjektet Likestilt Arbeidsliv. Foto: Roald Ankersen

Sørlandspolitikere diskuterer levekår: Flere på trygd, flere på deltid og lavere lønninger