• Soundgarden.no AS er kjøpt opp av Terje Rommen AS, som er morsselskapet bak Mono AS. Elektronikkjeden har butikker på Sørlandssenteret og i Mandal. FOTO: Tormod Flem Vegge

Soundgarden kjøpt opp - bostyrer stempler Fnky som useriøse

I går kveld ble konkursboet i Soundgarden kjøpt opp av Mono AS. Bostyrer retter i etterkant sterk kritikk til sørlandsbaserte Fnky som trakk seg fra forhandlingene.