Stengte rekefelt i Skagerrak gir økte priser

foto