• Snøskredfaren er betydelig i store deler av Agder. Bildet er fra et skred fra Hovdenut i 2015. FOTO: Arkivfoto/Johs. Bjørkeli

Betydelig snøskredfare i deler av Agder

Snøskredfaren er nå på oransje nivå i store fjellområder i Agder.