• Røret, som skal forsyne deler av Kristiansand med fjernkjøling, ble slept inn fra Torsvika til Østre havn tirsdag. Røret er én kilometer langt. FOTO: Kjartan Bjelland

Her slepes det én kilometer lange røret som skal senkes ned i sjøen

Tirsdag ble et én kilometer langt rør, som skal forsyne deler av Kristiansand med fjernkjøling, slept inn til Østre havn og senket ned i sjøen.