MANDAL: — De rundt 40 parkeringsplassene Leschbrandt har tinglyst og sluppet å betale opp mot en million kroner for til kommunens parkleringsfond, ligger på ei tomt han har solgt, påpekte Schmidt.- Ingen av parkeringsplassene er øremerket leilighetene eller butikken han måtte skaffe parkeringsplasser til. Det planlegges et nytt bygg på tomta. Selv om nybygget planlegges med parkeringsplasser på taket, tviler jeg det vil være tilstrekkelig med parkeringsplasser på eiendommen til nybygget når man trekker fra de tinglyste plassene, sa Åse Schmidt.Selv om bystyret bare var invitert til å diskutere gjennomføringen av reguleringsplanen for krysset St. Helenavei-Marnarveien, mente Schmidt parkeringsproblematikken for området var så viktig at den burde knyttes til saken. På direkte spørsmål til rådmannen om hva som ville skje med parkeringsplassene, fikk hun til svar at saken bystyret diskuterte gjaldt noe helt annet enn det hun spurte om og at parkeringsforholdet for Leschbrandt aldri hadde vært i nærheten av rådmannens bord.Enveiskjøring og stoppskilt

Åse Lill Kimestad (Ap) mente trafikkforholdene i Øvrebyen måtte ses i sammenheng med reguleringsplanen for krysset. Hun ønsket at det ble vurdert enveiskjøring og stoppskilt. Kimestad hevdet at det ville koste langt mer enn de 200.000 kronene det var antydet kommunen måtte ut med for å få gjennomført avtalen med Leschbrandt om rivingen av bygget. Hun trodde det neppe var penger på kommunens budsjett til å oppfylle forpliktelsene rivingen ville medføre. Gruppeføreren til Ap fryktet at kostnadene for arbeidet som ble satt i gang, kunne bli atskillig større enn antydet. Kimestad pekte på at vegvesenet ikke hadde planer om å bygge den planlagte rundkjøringen i krysset i nær fremtid og mente bystyret hadde god til å vurdere trafikkløsning for området.Gustav Reiersen (H) hevdet at Schmidt og Kimestad bare skapte forvirring med å trekke inn andre forhold enn det saken gjaldt. Han så ingen grunn til å blande parkering inn i spørsmål om trafikksikkerhet. Hvis regningen ble høyere enn antydet, uttalte han at det ville bli en ny vurdering for bystyret.- Det er viktig at vi får revet butikklokalet til Leschbrandt mens det står tomt. Kommer det inn nye leietakere, kan det bli dyrere for kommunen, uttalte Gunnar Spilling (H).Bystyret avviste med 25 mot 20 stemmer å utsette saken for å få utredet spørsmålene til Schmidt og Kimestad. Det innebærer at bystyret innløser trafikkareal på tomta til Marnarveien 15. Votra, der Sykkelstallen har holdt til, må rives. Også varemottaket mot Mandalselva må rives. I første omgang vil det gi bedre sikt i krysset, mens det i neste omgang vil bli rundkjøring samt gang- og sykkelsti.