KRISTIANSAND: Kåre Danielsen er leder av arbeidsgruppen som den 10. februar var ferdig med sin rapport. Konklusjonen fra samtlige nyfødtposter i helseregion sør er entydig.— Det er krise på nyfødtpostene i regionen. Kapasiteten er sprengt overalt. Nyfødtposten ved VAS trenger fire-fem nye senger og opp til ti flere sykepleiere, påpeker Kåre Danielsen. Han er overlege ved barneavdelingen på VAS og har det medisinske hovedansvaret for nyfødtposten der. Pleierne ved denne posten tar hånd om for tidlig fødte og syke nyfødte barn.I to måneder har Danielsen vært med og kartlagt nyfødtpostene i helseregion sør. Regionen inkluderer alle sentralsykehusene fra Oslo og sørover til Vest-Agder, samt Rikshospitalet. I første omgang sendes rapporten til sekretariatet i helseregion sør. Siden vil den danne grunnlag for helseminister Dagfinn Høybråtens videre behandling i saken, opplyser overlege Danielsen.Nyfødtposten ved VAS har lenge vært under et sterkt press.- Nyfødtposten er like dårlig stilt som de øvrige nyfødtpostene i helseregion sør. Tidligere denne uka hadde vi 21 spedbarn her, mens vi egentlig har 11 senger til rådighet. Hver uke får vi henvendelser om vi kan ta imot nyfødte fra andre sykehus. Denne uken har vi måttet takke nei, sier Danielsen.- Slik det er nå, skjer det at én sykepleier må ta hånd om tre-fire barn samtidig. Det er ikke forsvarlig. Likevel vil jeg ikke si at liv og helse er i fare, understreker Kåre Danielsen.Leder i Norsk Sykepleierforbund i Vest-Agder, Reidunn Kvarenes, bekrefter at overbelastningen på sykepleierne på nyfødtposten på VAS er stor.- Sykepleierne er utslitte og presset. På medlemsmøtet i forrige uke ga flere uttrykk for at de ikke orker mer. Et av virkemidlene er å sette foten ned og nekte overtid, sier Kvarenes.