Vurderer forbud mot hobbyfiske av torsk i Skagerrak