TRONDHEIM Ønsker tilgang til lydbåndNRK klager til Sivilombudsmannen i et nytt forsøk på å få tilgang på lydbåndopptakene fra Treholt-saken. Helt siden mars 2006 har NRK arbeidet for å få innsyn i — og å få avgradert - lydbåndene. Til sammen er det tale om 263 kassetter, hver med 40 minutter opptak fra straffesaken mot Arne Treholt i Eidsivating lagmannsrett i 1985. Treholt ble dømt til 20 års fengsel for spionasje for Sovjetunionen og Irak. Klagen til Sivilombudsmannen omfatter flere forhold - den lange saksbehandlingstiden, formelle feil ved saksbehandlingen, avslaget fra Politiets sikkerhetstjeneste (PST), mangelfull behandling av spørsmålet om avgradering, og habiliteten til førstestatsadvokat Lasse Qvigstad og riksadvokat Tor-Aksel Busch. ©NTB