Vi mener det er riktig å sette inn flere soldater, slik at belastningen for dem som allerede er i Afghanistan blir mindre.