• FETT REISEBUDSJETT: De to ranerne sikrer seg her 400.000 kroner til den store reisen rundt verden, i det dramatiske ranet 20. april i år.

Ranerne festet jorden rundt

De to 23-åringene som her raner Sparebanken Sør festet, reiste og sløste bort hele ransutbyttet.