Erling Utnem 1920-2006

Tidligere biskop i Agder og Telemark bispedømme, Erling Utnem, døde 11. november.