Avgifter: Kristelig Folkeparti vil bryte snusbølgen med avgifter. Hev dem med 25 prosent, foreslår partiet i budsjettforslaget sitt.Etter at røykeloven ble innført, skifter stadig flere voksne fra røyk til snus, og norske ungdommer bruker snus som aldri før. «Det er kommet nye og oppdaterte helseopplysninger om faren ved bruk av snus», sa finanstalsmann Hans Olav Syversen da han kommenterte KrFs nye avgiftslinje mot tobakkstypen. KrF-leder Dagfinn Høybråten sier partiet er opptatt av å bruke avgiftene i en folkehelsesammenheng. «Når den svenske regjeringen — i landet der det snuses mest - lar avgiftene få et hopp, skulle det bare mangle om ikke Norge fulgte etter», sier Høybråten til Vårt Land. Det er rart med KrF - når svenskene setter opp avgiftene skal Norge følge etter. Når svenskene setter ned avgiftene stritter de imot. Det å la avgiften være moderat på snus er en god idé. I motsetning til røyk, som er skadelig også for de passive røkerne, er ikke snus det. Dette glemmer KrF i sin iver etter mer skatter og avgifter til staten. Eivind LarssenVest Agder Pensjonistparti