• SMAL: Statens vegvesen mener tre felts vei mellom Tangvall og Volleberg ikke er faglig forsvarlig, blant annet fordi den ikke øker kapasiteten. FOTO: Arkivfoto

Smal vei til Tangvall - foreløpig

Søgne-politikerne dropper fire felts vei til Tangvall i denne omgang.