• TØFT FOR MINSTEPENSJONISTENE: - Minstepensjonister og mennesker i ung alder uten oppsparte midler vil ha vansker med å betale høye strømregninger. FOTO: Tore Sevheim

- Staten bør hjelpe minstepensjonistene

Pensjonist Ragnar Vigeland mener staten bør hjelpe til med strømregningen.