Natt til lørdag 22. juli

Politiet har registert 47 tilfeller av ordensforstyrrelser og legemsbeskadigelser i løpet av natten. To personer ble slått bevisstløse i henholdsvis Arendal og Lillesand.