Søndag 8. april

I løpet av ettermiddagen har det vært en del innbrudd av ulike slag.