Hun mener et globalt aksjefond i seg selv gir god spredning både geografisk og bransjemessig. Likevel er det svært stor forskjell på gode og dårlige fond.

— Det beste globale fondet, Skagen Global, har de siste tre årene, i henhold til børslistene per 3. november 2007, gitt en avkastning på 27,9 prosent. Det dårligste globale fondet, ODIN Robur Contura, har i samme periode gitt en avkastning på 2,4 prosent. En liten investor med kapital under 200 kroner har mye høyere avkastningsforventning ved å fokusere på å velge et godt globalt fond, med den automatiske spredningen som ligger der, heller enn å spre pengene over mange fond, mener Bergo.

Lang vei å gå

Hun tror ikke norske fondskunder er opptatt av spredning i det hele tatt. Heller ikke bankene er godt nok opptatt av dette.

Hun peker på USA der vanlige mennesker må planlegge sin egen pensjon, avsette penger til barnas utdannelse og kjøpe egne sykeforsikringer.

— Min spådom er at vi går i den retningen i Norge også. Det blir stadig viktigere å ha et profesjonelt forhold til pengeforvaltning.

Sett deg inn i fondet

— Også den vanlige fondssparer må ta seg tid til å sette seg inn i investeringsstrategien til fondet de vil kjøpe, sier Aud Helen Rasmussen, forbrukerøkonom i DnB NOR.