Russlands valgkommisjon har lovet å invitere «kompetente» internasjonale observatører til valget og at landet vil oppfylle sine internasjonale forpliktelser, skriver avisen Kommersant. Til sammen blir det mellom 300 og 400 utenlandske observatører før og etter parlamentsvalget 2. desember.Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid (OSSE) håpet å sende 400 observatører til valget, men Andrej Davydov fra Russlands valgkommisjon avviser at så mange vil bli invitert. OSSE må nøye seg med 70 observatører. OSSE mener at dette er for få til å kunne påse at valget blir gjennomført på demokratisk vis. OSSE har flere ganger kritisert Russland for brudd på menneskerettighetene, det gjelder ikke minst i Tsjetsjenia.