Hvis bystyret snur og stanser broplanene, vil eier av Spiggeren Næringspark, Petter Backstrøm, utsette investeringer på 100-150 millioner kroner på Nedre Malmø. Han planlegger å bygge minst 30 leiligheter i første omgang. — Hele forutsetningen for dette ligger i at det kommer bro. Uten den blir det mye tyngre å selge til en pris som gjør at det lønner seg å bygge ut.